Technical difficulties on IPMS Croatia web page – SOLVED!

Technical issues have been solved, thank You for Your patience. 

Tehnički problemi su otklonjeni, zahvaljujemo na razumijevanju. 

We are experiencing technical difficulties on website caused by large amount of web requests and number of uploaded photos. We kindly ask you to make a refresh (f5, shift+r or swipe action on your mobile phone or any similar action) when opening each webpage, in order to get the latest and actual version of content. All models received via email are recorded and we are uploading the content on daily basis. We are working hard to eliminate tehnical problems and we hope to complete the work as soon as possible.

Zbog tehničkih problema uzrokovanih velikim brojem upita i pristiglih novih fotografija molimo da prilikom otvaranja svake pojedinačne stranice napravite refresh (tipka F5, Shift+R ili swipe akcija na mobilnim uređajima) kako bi bili sigurni da otvarate aktualnu verziju sadržaja. Svi radovi zaprimljeni putem emaila su evidentirani i svakodnevno se radi na njihovom postavljanju na stranicu. Radimo na otklanjaju tehničkih problema i nadamo se završetku radova u što je moguće kraćem roku.

Newsletter Updates

Enter your email address below to subscribe to our newsletter