IPMS Croatia Online Scale Model Competition

Informacije za natjecatelje – Information for competitors

Organizatori (Organizers): IPMS Croatia i HZTK (www.hztk.hr)
Datum natjecanja (Competition date) : 01.05.2020 – 15.06.2020
Prijave (Applications) : 01.05.2020 – 01.06.2020

Kategorije natjecanja – Competition categories

 • V1 – Vojna vozila 1:72 i manja – Military vehicles 1:72 and smaller
 • V2 – Vojna vozila 1:48 – Military vehicles 1:48 
 • V3 – Vojna vozila 1:35 i veća – Military vehicles 1:35 and larger
 • Z1 – Zrakoplovi 1:72 i manji – Aircraft 1:72 and smaller 
 • Z2 – Zrakoplovi 1:48 – Aircraft 1:48 
 • Z3 – Zrakoplovi 1:32 i veći – Aircraft 1:32 and larger 
 • HC – Helikopteri, sva mjerila – Helicopters, all scales 
 • D1 – Diorame i vinjete 1:72 i manja – Dioramas and vignettes, 1:72 and smaller
 • D2 – Diorame i vinjete 1:48 – Dioramas and vignettes, 1:48
 • D3 – Diorame i vinjete 1:35 i veće – Dioramas and vignettes, 1:35 and larger 
 • P1 – Plovila ispod 1:350 – Ships, under 1:350
 • P2 – Plovila 1:350 i veće – Ships, 1:350 and larger 
 • FG – Figure, sva mjerila – Figures, all scales 
 • SF – SF, Fantasy, What if, sva mjerila – SF, Fantasy, What if, all scales 
 • CV – Civilna vozila i željeznice, sva mjerila – Civilian vehicles and trains, all scales 
 • UR – Makete u radu, sva mjerila – Models in progress, all scales 
 • PA – Makete od papira, sva mjerila – Paper models, all scales 

Informacije o prijavi – On-line application information

Natjecanje je otvorenog tipa i dostupno za sve sudionike (IPMS članove, članove ostalih klubova ili pojedince). Svaki natjecatelj može prijaviti neograničeni broj modela. Prijave se šalju mailom na adresu: ipmscroatia@gmail.com. U slučaju prijave većeg broja modela, molimo slanje svake pojedinačne prijave u zasebnom emailu. 

Elementi prijave koji se moraju popuniti:

1) Ime i prezime natjecatelja
2) E-mail
3) IPMS podružnica, klub, država
4) Naziv rada
5) Mjerilo
6) Kategorija
7) Opis radova na maketi (ukoliko je moguće na engleskom jeziku)

Dodatne informacije i tehnički detalji:

 • Format slike je jpg
 • Prilikom prijava potrebno je dostaviti 6 fotografija
 • Veličine slike ne smiju biti veće od 1680 piksela po dužoj osi
 • Prijave koje ne sadržavaju sve propisane elemente neće se razmatrati
 • Radove ocjenjuje sudački tim organiziran od strane IPMS Croatia

Prijavom i slanjem podataka pristajete na dostavu i objavu podataka za potrebe održavanja IPMS Croatia online natjecanja (Ime, prezime, e-mail, IPMS podružnica ili klub, država, naziv rada, mjerilo, kategorija, opis radova na maketi te pripadajuće fotografije)

The competition is open type and available to all participants (IPMS members, members of other clubs or individuals). Each competitor can submit unlimited number of models. Application is sent by email to email addres: ipmscroatia@gmail.com. In case of registration of a larger number of models, please send each individual application in a separate email.

Required information for online application:

1) Name and Last name
2) E-mail
3) IPMS charter, club, country
4) Name of the model
5) Scale
6) Category
7) Short description of model (on english language)

Additional informations and technical details:

 • Picture format is jpg
 • 6 photos are required to deliver
 • Dimension of picture is up to 1680 pixel on the longer side
 • Applications without all the required information will not be submitted to competition
 • Models will be evaluated by IPMS Croatia organized judging team

By sending application, you agree to submit data for the purposes of holding the IPMS Croatia online scale model competition (Name, surname, email, IPMS branch or club, country, name of model, scale, category, description of model and related photographs). 

Nagrade – Awards

Nagrade se dodijeljuju za prva 3 mjesta u svakoj kategoriji. Svi sudionici natjecanja dobivaju priznanje za sudjelovanje u natjecanju. 

First 3 places in each category will receive award. Each competitor will receive a diploma for participation in online scale model competition. 

Newsletter Updates

Enter your email address below to subscribe to our newsletter