IPMS Croatia Online Competition – North Africa 1940-1943

Informacije za natjecatelje 

Organizatori: IPMS Croatia & HZTK (www.hztk.hr)
Datum natjecanja: 01.07.2020 – 15.07.2020
Online prijave: do 15.07.2020 (up to 15.07.2020)

Kategorije natjecanja

VE – Vojna vozila, sva mjerila
DV – Diorame i vignjete, sva mjerila
AC – Zrakoplovi, sva mjerila
FG – Figure, sva mjerila
RE – Ostalo (Brodovi, What-if, makete u radu i svi drugi radovi koji ne pripadaju u ostale kategorije)

Informacije o prijavi

Natjecanje je otvorenog tipa i dostupno za sve sudionike (IPMS članove, članove ostalih klubova ili pojedince). Na natjecanju mogu sudjelovati i radovi koji nisu bili dio group builda (npr. ranije završeni ili započeti radovi). Svaki natjecatelj može besplatno prijaviti neograničeni broj maketa. Prijave se šalju mailom na adresu: ipmscroatia@gmail.com. U slučaju prijave većeg broja modela, molimo slanje svake pojedinačne prijave u zasebnom emailu.

Elementi prijave koji se moraju popuniti:

1) Ime i prezime natjecatelja
2) E-mail
3) IPMS podružnica, klub, država (Ukoliko niste član IPMS ili kluba, samo navedite državu)
4) Naziv rada
5) Mjerilo
6) Kategorija
7) Opis radova na maketi (ukoliko je moguće na engleskom jeziku)

Dodatne informacije i tehnički detalji:
  • Format slike je jpg
  • Prilikom prijava potrebno je dostaviti 6 fotografija
  • Veličine slike ne smiju biti veće od 1680 piksela po dužoj osi
  • Prijave koje ne sadržavaju sve propisane elemente neće se razmatrati
  • Radove ocjenjuje sudački tim organiziran od strane IPMS Croatia

Prijavom i slanjem podataka pristajete na dostavu i objavu podataka za potrebe održavanja IPMS Croatia online natjecanja (Ime, prezime, e-mail, IPMS podružnica ili klub, država, naziv rada, mjerilo, kategorija, opis radova na maketi te pripadajuće fotografije). 

Nagrade

Nagrade se dodijeljuju za prva mjesta u svakoj kategoriji. Svi sudionici natjecanja dobivaju priznanje za sudjelovanje u natjecanju.

 

Information for competitors

Organizers: IPMS Croatia & HZTK (www.hztk.hr)
Competition date: 01.07.2020 – 15.07.2020
Online applications: up to 15th of July 2020 (15.07.2020)

Competition categories

VE – Military vehicles, all scales
DV – Dioramas and vignettes, all scales
AC – Aircrafts, all scales
FG – Figures, all scales
RE – Rest (Ships, what-if, models in progress and any other models that cannot be designated by other categories)

On-line application information

The competition is open type and available to all participants (IPMS members, members of other clubs or individuals). Each competitor can submit unlimited number of models. Models that were not part of the group build (previously completed or started works) can also participate in the competition. Application is sent by email to email addres: ipmscroatia@gmail.com. In case of registration of a larger number of models, please send each individual application in a separate email.

Required information for online application:

1) Name and Last name
2) E-mail
3) IPMS charter, name of the club, country (For non IPMS or non club members, just state your Country)
4) Name of the model
5) Scale
6) Category
7) Short description of model (on english language)

Additional informations and technical details:

  • Picture format is jpg
  • 6 photos are required to deliver
  • Dimension of picture is up to 1680 pixel on the longer side
  • Applications without all the required information will not be submitted to competition
  • Models will be evaluated by IPMS Croatia organized judging team

By sending application, you agree to submit data for the purposes of holding the IPMS Croatia online scale model competition (Name, surname, email, IPMS branch or club, country, name of model, scale, category, description of model and related photographs). 

Awards

First place in each category will receive award. Each competitor will receive a diploma for participation in online scale model competition. 

 

Newsletter Updates

Enter your email address below to subscribe to our newsletter